Lokalarkivet Arresten

Ur arkivets gömmor

Arkivet gömmer många intressanta dokument om hembygdens historia.
Nedan hittar du några smakprov på handlingar ur arkivets samlingar.
När tyskarna kom till Karis, våren 1918

Recepthäfte tillhörande Aina Kvarnström (g. Feldt)

Förteckning över tomtarrendatorer (-ägare) i Karis
                              se tomternas placering i stadsplanen