Lokalarkivet Arresten
Arresten efterlyser!                
                    


efterlyser...


Hjälp Lokalarkivet Arresten spåra lokalhistoriskt material!

Har du efterfrågat material på vinden eller i garaget, ta då kontakt med arkivföreståndaren.


 

                 *            *            *            *            *            *            *            *

Gymnastik- och idrottsföreningen URA
I arkivhandlingarna finns luckor för 1930-1970-talen.
Särskilt efterlyses (förutom protokoll, årsberättelser och korrespondens etc.) t.ex. föreningsbladet Kamratlänken. Luckor finns också i de olika sektionernas handlingar.
Ta kontakt om du vet något om det som är försvunnet.

        

             *            *            *            *            *            *            *            *

Svensk Ungdoms arkiv
Karis lokalavdelnings arkiv finns uppordnat i Arresten. Från perioden från grundandet  år 1946  fram till 1980-talet saknas så gott som alla handlingar.
Har någon f.d. SU-are handlingar hemma hos sig?

  

              *            *            *            *            *            *            *            *

Karis Flickornas arkiv         
finns uppordnat i
Arresten. Från de tidigaste åren finns tyvärr många luckor, likaså saknas bl.a. protokoll ännu in på 1970-talet.
Hittas det gamla handlingar hemma hos gamla scoutflickor??
     

           

              *            *            *            *            *            *            *            *

Har John Gardberg skrivit i ditt minnesalbum?

Arresten efterlyser verser/teckningar som den forne samskolerektorn John Gardberg efterlämnat i sina elevers album.
Vid genomgången av Gurli Nurmis arkiv hittades ett 25 år gammalt tidningsurklipp, som visar exempel på vad som sägs vara färgglada illustrationer:

VN_250286

Finns detta eller något liknande i Ditt eller din mors/mormors minnesalbum? Hör av Dig!
Vill du inte avstå från originalet kan vi låna det och ta en kopia för arkiv-/forskningsbruk.                    *            *            *            *            *            *            *            *