Lokalarkivet Arresten   Första sidan

Vad är Arresten?

Vad finns det i Arresten?

Ur arkivets gömmor

Arresten efterlyser!

Vad är Arresten?

Ett lokalarkiv är ortens kollektiva minne. Det består av föreningars, gårdars, familjers och privatpersoners material. Även till synes obetydliga spår av det förflutna kan vara värdefulla för forskning och för förståelsen av människan.

Den bild av hemorten som förmedlas av offentliga arkiv blir lätt mager och ensidig. Den handlar mest om statistik och myndigheternas åtgärder. Vill man göra historien levande behövs material av mer privat och personlig natur.

Lokalarkivet Arresten/ Paikallisarkisto Aresti startade år 2005 som ett samarbete mellan Karis stad och föreningen Pro Gardberg Center. Samarbetet fortsätter också i Raseborg.

Arkivet är ett allmänt arkiv. Lokaliteterna och samlingarna är i stadens ägo. Föreningen upprätthåller verksamheten med en anställd arkivföreståndare och bidrar också med talkoinsatser vid behov. Föreningen har även huvudansvaret för den utåtriktade verksamheten vid arkivet.


Också Arresten har sin historia...

Arkivet grundades som ett arkiv för Karis med omnejd, men numera tas arkivmaterial vid behov emot från hela Raseborg. Arkivet finns inrymt i det tidigare polishäktet i Fokus hus vid Centralgatan. Därav namnet!

I de forna cellerna står numera hyllor med arkivmappar i långa rader. För närvarande uppgår samlingarna till ca 90 hyllmeter. Bildarkivet består av omkring 20 000 bilder, dessutom finns ljudupptagningar. Nytt material tas emot kontinuerligt.


Donation av material

Material som doneras till Arresten ordnas upp och förtecknas.
Därefter finns handlingarna tillgängliga för intresserade forskare under vetenskapligt ansvar.