Lokalarkivet Arresten   Första sidan

Vad är Arresten?

Vad finns det i Arresten?

Ur arkivets gömmor


Arresten efterlyser!
Vad finns det i Arresten?

Arbetet med att ordna och förteckna material i arkivet är fortgående.
Just nu är följande arkiv ordnade och förtecknade. Observera att alla
arkivbildare inte läggs ut på nätet.


Arkivförteckningar (pdf)


Privatpersoner
Ahlberg, Aino
Bengtström, Reguel
Björklund, Rolf
Blomqvist, Birger
von Bonsdorff, Lars
Bussman, Henrik
Eriksson, Rut  (Helsingfors)
Etzell, Alvar
Forsström, Alvar
Gardberg, John
Henriksson, Jenny & Gustav
Henriksson, Kurt
Julkunen, familjen
Juslin, Reino
Korell, Sirkka
Kurtén, Karl-Henrik
Laitinen, Alma
Lindberg, Axel & Meri
Lindholm, Else-Maj
Lindholm, Henning
Lundberg, Runar
Lundqvist, Gunnar
Långstedt, Siv
Lönnberg, Carita
Nurmi, Gurli  (se även bildförteckningar samt pressklipp)
Nyberg, Lars
Nyberg, Uno
Pihlström, Rauha
Portin, Thor
Rejström, Lars
Siggberg, Ebba
Sjöman, Birgit och Jarl
Sundman, Bertel
Svaetichin, familjen
Svaetichin, Volmar
Taberman, Erkki
Wiik, Lennart
Wikström, Berit
Öhman, Einar
Österholm, John
Österberg, KurtFöreningar
- IDEELLA FÖRENINGAR:
Caris Compagnie
Ekenäs folkdansare
Ekenäs museiförening/Arbetets museum
Ekenäs teaterförening
Hem och Skola vid Katarinaskolan
Karis Bridgeklubb r.f.
Karis Flickorna r.f.
Karis fornminnes- och museiförening
Karis Gossarna r.f.
Karis Konsertgarantiförening - Karjaan konserttikannatusyhdistys
Karis Konstförening - Karjaan Taideyhdistys
Karis krigsveteraner r.f. damsektion
Karis köpings flickmarthakrets
Karis köpings marthaförening
Karis lantmannagille
Karis Pensionärer r.f.
Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi
Karis svenska marthaförening r.f.
Karis Ungdomsförening
Karisscouternas understödsförening
Karjaan diakonaattiyhdistys
Krigsinvalidernas Brödraförbunds Karisnejdens avdelning
Krigsinvalidernas Brödraförbunds Karisnejdens avd - Damsektionen
Lions Club Karis-Karjaa
Marthaföreningens Karisfilial
Mjölbolsta Patientförening
Mjölbollstad schackklubb
Raittiusseura Heijastus
Raseborgs Natur och Miljö
SNS Karjaa-Pinjainen osasto
Suomen rautatieläisten raittiusyhdistyksen Karjaan piiri
Sällskapet Corona
Sällskapet Natura - Natura-seura
Tekniska Funktionärer i Lojo
Västnylands Bildkonstskola - Länsi-Uudenmaan Kuvataidekoulu
Västnylands Tjänstemän TU
Västnylands Fotoklubb
Västra Nylands Hushållslärarklubb
Västra Nylands Trädgårdsförening


- IDROTTSFÖRENINGAR:
AIF Nylands distrikts III krets
Kanotklubben Wågen
Karis atletklubb - Karjaan atleettiklubi
Karis Gymnastikförening / Karis Kvinnliga Gymnaster
Karis idrottsklubb (KIK)
Karis simsällskap r.f. (KSS)

Karis-Billnäs Gymnastik och Idrottsförening URA r.f.
Start
Västra Nylands Fotbollsdistrikt - SPL Länsi-Uudenmaan Piiri
Västra Nylands Idrottsdistrikt - Västra Kretsen av NÅID


- POLITISKA ORGANISATIONER:
Billnäs svenska arbetarförening
Karis-Billnäs soc.dem ungdomsklubb r.f.
Karis-Billnäs Unga örnar
Karis-Pojo Röda garde
Sfp i Karis r.f.
Sfp i Karis köping
Svensk Ungdom i Karis r.f.
Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden r.fGårdsarkiv
Generals gård
Hinders hemman (Elin & Viktor Siggbergs sterbhus)
Klockars hemman
Knuts gård
Lövkulla hemman
Nyby gästgiveri
Snobbers gård
Starkom storgård
Svedja gård

Gårdshandlingar från SnappertunaKommunalt
Byggnadsinventering (Karis stad)
Hembygdsnämnden i Karis (köping)/Karjaan kotiseutulautakunta
Karis historiekommitté
Karis kommuns filmkommitté
Karis köpings generalplan, 1970
Karis sockens lantbruks- och hemhushållningsutställning
Kommitté för Landsbro-monument
Legonämnden i Karis sockenOrganisationer, förbund

Andelslaget Västra Nylands Trädgårdsproducenter
NÅID, västra kretsen
Pohjola-Norden Nylands distrikt
Samorganisationen för Sydkustens soldatgossar och flicklottor
TUL Uudenmaan piiri, sve
Västra Nylands Gymnastikdistrikt
Västra Nylands idrottsdistrikt
Västra Nylands marthadistriktsförbund
Västra Nylands scoutdistrikt
Västra Nylands sång- och musikförbund
Västnyländska UngdomsringenFöretag
F. F. From
Karis Apotek
Karis Andelshandel
Karis sparbankSkolor
Brasby folkskola
Bällarby folkskola
Bällby folkskola
Finnbacka folkskola
Karis-Billnäs samskola
Karis svenska arbetarinstitut
Karisnejdens musikskola
Västra Nylands yrkesskolaBildförteckningar
Anonymt fotoalbum 1
Anonymt fotoalbum 2
Anonymt fotoalbum 3
Fotoalbum Karis och Svartå kyrkor
K.A. Lönnberg reseeffektfabrik

- PRIVATPERSONER:
Back Lars
Berghäll Else
Björklund Jenny&Frans
Eklund Elli
Hampf Kjerstin
Huvinen Yrsa
Jalava Seija
Lindholm Åke
Nordström Ulla (Svartå)
Nurmi Gurli
Portin Thor
Silfverberg Eila
Sjöman Siv (Pojo)
Svaetichin, Volmar
Wasström Raimo / Karjaan rautatieliiton os. 31
Wikström Hans (Bromarf)
Åberg Anita
Öhman Einar (Snappertuna)

- FÖRENINGAR:
Karis Flickorna
Karis Kvinnliga Gymnaster
Karis köpings marthaförening
Karis svenska marthaförening
Svensk Ungdom i Karis
Västra Nylands Hushållslärarklubb
Västra Nylands sång- och musikförbundTidningar och pressklipp
Fria Ord
Gnistan
Kolumnen Från Statsjonsbackan (VN)
Karis Kungörelser
Karjaan Seutu
Mjölbollen
Signalen
Solglimten
Stor-Karis
Västra Nyland, inbundna årgångar, 1955-2010

Eliasson Maj-Britt och Göran
af Hällström Erik
Nurmi Gurli
Uudenmaan liitto-Nylands förbund
Västnyländsk kulturkrönikaövrigt
Karjaan suomalaisen kansakoulun koulukeittotoimikunta
Luentolautakunta
Mjölbollstad sanatorium
Revyn Statsjonsbackan (1978)
Stabsområdet, Landsbro
Turistbroschyrer från Västnyland
Till sidans början